گواهینامه CE

December 30, 2021

گواهینامه CE

گواهینامه CE محدود به الزامات ایمنی اولیه محصولاتی است که ایمنی انسان، حیوانات و کالاها را به خطر نمی اندازند، نه الزامات عمومی کیفیت. دستورالعمل هماهنگ سازی فقط الزامات اصلی را ارائه می دهد و الزامات دستورالعمل عمومی وظایف استاندارد هستند.بنابراین، معنای دقیق این است: علامت CE یک علامت صلاحیت ایمنی است تا یک علامت صلاحیت کیفیت."نیاز اصلی" است که هسته دستورالعمل اروپایی را تشکیل می دهد.

به منظور خدمت رسانی بهتر به مشتریان، توسعه خود و پاسخگویی فعال به سیاست های ملی، شرکت ما به موقع انواع گواهینامه ها مانند: گواهینامه CE، گواهی KC، گواهی مبدا و غیره را انجام می دهد.

آخرین مورد شرکت گواهینامه CE  0