گواهی مبدا

December 30, 2021

گواهی مبدا

مشتریان زیادی در کره جنوبی برای پرس و جو در مورد محصولات فروخته شده توسط شرکت ما از طریق کانال های مختلف مراجعه کردند و اولین سفارش بیش از 100 عدد بود.پس از برقراری ارتباط خوب بین دو طرف، برای حفظ ایمنی، شرکت ما به مشتری پیشنهاد داد که 10-20 قطعه برای اولین نمونه سفارش دهد و مشتری با عصبانیت پیشنهاد ما را پذیرفت.مشتری پس از دریافت نمونه از کالا بسیار رضایت دارد.اکنون آنها رابطه خوبی از همکاری برقرار کرده اند و هر ماه به تحویل سفارشات ادامه می دهند.

به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان، شرکت ما گواهینامه های مختلفی را طبق سیاست های ملی به موقع انجام داده است که در آن کشور مبدا به کشورهای همکاری تجاری چین منتقل می شود، در صورتی که واردات کالا از چین می تواند از مالیات واردات مربوطه معاف باشد.

آخرین مورد شرکت گواهی مبدا  0آخرین مورد شرکت گواهی مبدا  1