گواهینامه CE

December 30, 2021

آخرین اخبار شرکت گواهینامه CE

"گواهینامه CE گواهینامه ایمنی اتحادیه اروپا است. این مجوز برای محصولات برای ورود به بازار اتحادیه اروپا است و همچنین روشی است که اتحادیه اروپا بر محصولات وارد شده به بازار اتحادیه اروپا نظارت می کند.علامت CE نشان می دهد که این محصول با مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست مطابقت دارد و به طور قانونی برای فروش در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، چهار کشور منطقه آزاد تجاری اروپا، بریتانیا و ترکیه در دسترس است.

 

آخرین اخبار شرکت گواهینامه CE  0